Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Соларни системи за ток върху индустриални и търговски покриви

Соларни системи за ток за Вашия бизнес

Къде могат да се внедрят фотоволтаични системи в бизнеса?

- На земя и върху покриви и фасади на фабрики, цехове, заведения, офис-сгради и др.

Кога фотоволтаични системи са приложими в бизнеса

- Ако искате да произвеждате и продавате ел. енергия;

- Ако произвеждате продукти или предлагате услуги и плащате високи сметки за ток;

- Ако се притеснявате, че всяко едно поскъпване на тока прави Вашите продукти или услуги по-малко конкурентно способни;

-Ако имате лошо електроснабдяване

С каква цел да изградите фотоволтаична система?

- За продажба на електроенергия или

- за покриване на част от консумацията Ви и продажба на излишъка от произведената енергия.

Каква площ е необходима?

- За 30 kWp - около 200 кв.м. при скатен покрив и около 360 кв.м. при равен покрив.

Колко време е необходимо за одобрение на проекта от общината и ЕРП?

- От 3 до 6 месеца

- Повече подробности за процедурата ще намерите в нашия блог…

Каква е инвестицията?

- 30 kWp - около 25 000 Евро без ДДС

- Точни цени на такава фотоволтаична система...

Колко енергия произвежда една фотоволтаична система?

- 30 kWp - около 37 500 kWh / год.

- Експлоатационния живот на една соларна система е над 25-30 години.

- Данни от добива на наши централи...

На каква цена се изкупува токът произведен от фотоволтаичните инсталации?

- 0,19лв./kWh без ДДС