Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Соларни системи за ток върху жилищни сгради.

Соларни системи за ток за Вашия дом

 

Знаете ли, че Вашия покрив може да произвежда ел. енергия?! За едно домакинство е добре да се инсталират от 3 до 5 kWp, което съответства на 20 до 40 кв.м. покривна площ или 10 до 20 фотоволтаични панела.

Произведеният ток може да се:

- подава към електро-разпределителната мрежа,

- консумира изцяло за собствени нужди като енергията се съхранява в акумулатори,

- консумира за собствени нужди и излишъкът да се подава към мрежата.

Кой вариант е подходящ за Вас?

- Ако имате изградена мрежа до Вашия дом, по-рентабилни са 1-ви и 3-ти вариант.

- Ако няма ел. мрежа или съществуващата е нестабилна, по-добър би бил 2-ия вариант.

Колко струва една фотоволтаична мрежова система до ключ?

- 3 kWp - около 8 800 лв. без ДДС

- 5 kWp - около 14700 лв. без ДДС

- точни цени на соларни системи…

Колко енергия произвежда една фотоволтаична система?

- 3 kWp - около 3750 kWh / год.

- 5 kWp - около 6250 kWh / год.

- Експлоатационния живот на една соларна система е над 25-30 години.

- Данни от добива на наши централи…

На каква цена се изкупува токът произведен от фотоволтаичните инсталации?

- 0,23лв./kWh без ДДС

Има ли почва фотоволтаиката у нас?

- Фотоволтаиците са съвместими с големи и малки производства, магазини, жилищни сгради, полеви станции, където подпомагат или напълно покриват нуждата от електричество на консуматорите. Да, соларните технологии са настояще в много от Европейските държави - като Германия, Испания, Италия - така че ще навлизат все повече и у нас.