Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Автономни хибридни инсталации (off-grid)

Хибридните системи едновременно съчетават предимствата на фотоволтаичните и вятърни генератори. Те допринасят за диверсификация на добива, повишаване генерирането на енергия, породено от взаимното допълване на двете системи и придобиване на една допълнителна независимост, гарантираща гъвкавост при автономното захранване на сгради и съоражения.

  • - Независимо електрозахранване и диверсифициран добив.
  • - Подходящи за отдалечени постройки и обекти, които не са свързани към обществената ел. мрежа.
  • - Еднократна инвестиция, експлоатацията не изисква допълнителни консумативи.

 

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ