Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

 

Трифазни безтрансформаторни инвертори 

Всички предимства на трифазните инвертори сега са събрани в новата продуктова серия на KACO.

Серията Blueplanet 5.0 TL3 - 9.0 TL3 разполага с 2MPP trackers, широк обхват на напрежението, високо ниво на защита IP65, вграден datta logger, екран за наблюдение на системата; Priwatt функция за разпределяне на неконсумираната енергия, подновяване на интерфейса. 

Powador 12.0 TL3 - 20.0 TL3 има най-високо ниво на ефективност над 98%,  2MPP trackers, високо ниво на защита IP65, вграден datta logger, екран за наблюдение на системата; USB вход, Priwatt функция за разпределяне на неконсумираната енергия, подновяване на интерфейса.

Powador 30.0 TL3 - 60.0 TL3 са трифазни инвертори с 3 MPP trackers, високо ниво на защита IP65, над 98% ефективност, многоезично меню, вграден datta logger, екран за наблюдение на системата; USB вход, Priwatt функция за разпределяне на неконсумираната енергия, подновяване на интерфейса.

 

 

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ