Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Соларните контролери с вграден алгоритъм за проследяване на максималната точка на мощност на фотоволтаичния генератор (Мaximum Power Point Tracking) са най-оптималният и добър вариант за всяка една инсталация. Подходящи са както при малките и средни PV системи (12/24V), така и при по-големите (48V). Благодарение на начина им на работа, добива може да се повиши с до 30% в сравнение с конвенционалните соларни контролери.

Разликата при използване на контролери с широчинно-импулсно модулиране (PWM) и контролери с проследяване точката на максимална мощност (MPPT)

Фиг.1 - Разликата при използване на контролери с широчинно-импулсно модулиране (PWM) и контролери с проследяване точката на максимална мощност (MPPT).

 

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ