Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Основни видове соларни (фотоволтаични) системи:

- Микросоларни системи

- Автономни соларни системи

- Мрежови соларни системи

 

Какви са основните характеристики на горе посочените соларни системи?

- Микросоларни системи - състоят се само от един или два соларни панела и микро-инвертор. Микро-инверторът се включва директно в най-близкия контакт на жилището и подава енергия към Вашите консуматори. Задължително е наличието на захранване от ел. разпределителната мрежа. Подходящи са за покриви и тераси на жилищни сгради с цел намаляване на сметките за ток.

 

- Автономни соларни системи - освен соларни панели и автономен инвертор те притежават и акумулаторен блок, в който съхраняват произведената от фотоволтаичните панели енергия. По този начин енергията може да се използва независимо от наличието на слънчева светлина. Подходящи са предимно за райони без електрозахранване или за постигане на енергийна независимост.


- Мрежови соларни системи - състоят се от минимум 10 панела (до неограничен брой) и от инвертори, които са сертифицирани за присъединяване в паралел към мрежата. Т.е. тези системи представляват малки електроцентрали. Те не съхраняват произведената енергия, а я подават директно към мрежата и/или към най-близките консуматори. Поставят се върху покриви на жилищни, промишлени, търговски и офис-сгради с цел покриване на част от консумацията и/или продажба на електроенергия.

 

 

За кого са подходящи соларните системи?

- Микросоларни системи - ако желаете да намалите малко сметките си за ток и разполагате с малко пространство, където могат да се сложат един или два фотоволтаични панела - тераса, малък покрив, навес.

 

- Автономна соларна система - ако нямате ток (например в района няма захранване от обществената мрежа или е необходимо да изградите скъпо струващи трафопост и кабелна линия) или ако имате ток, но искате да сте енергийно независим.

 

- Мрежова соларна система - разполагате с покрив и искате да станете производител на енергия, която да използвате за собствени нужди и/или да продавате.

 

Каква площ Ви е необходима?

- Микросоларни системи - 1 панел е с размери 1,65 х 1 м, може да се постави дори на малък балкон. Важно е - мястото да е слънчево и панела да се монтира така, че да не се засенчва частично през по-голямата част от деня

 

- За другите системи важи - 1 kWp инсталирана мощност (4-5 панела) заемат:

- върху скатен покрив 8 кв.м.

- върху равен покрив - 12 кв.м.       

Например:

- за една къща препоръчваме инсталирането на 5 kWp соларна система, т.е. са необходими 40 кв.м. покривна площ.

- едно предприятие иска да инсталира 30 kWp соларна система и разполага с плосък покрив - тогава са необходими около 360 кв.м.

 

Какъв е експлоатационният живот на една соларна система?

Много дълъг - минимум 25-30 години.

 

Колко струва една фотоволтаична система?

В зависимост от това къде се изгражда обекта и какви са параметрите на система, цените варират в порядъка на:

- мрежови: 1300 - 1600 Евро / kWp

- автономни: 3000 - 3500 Евро/ kWp

 


Вижте също нашите примерни предложения по-долу или просто ни се обадете...

 

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ