Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

 

Мотто Инженеринг предлага малки ветрогенератори с хоризонтална и вертикална ос изцяло подходящи за автономни захранвания, райони без електричество, както и за допълването на фотоволтаичните системи, превръщайки ги в хибридни.

 

В зависимост от местоположението на обекта и неговите географски особености, те предоставят една уникална възможност за диверсификация на придобитата енергия и допълнителна автономност.

Използвайки принципите на електромагнетизма, вятърният генератор улавя кинетичната енергия на въздушния поток и преобразува механичното движение (ротация) на ротора в променливотокова електрическа енергия.

 

Генерирането на енергия от ветровите потоци се явява един идеален начин за повишено и оптимизирано използване на потенциала на възобновяемите ресурси в заобикалящата ни среда.

Предимствата характеризиращи този добив се оказват напълно подходящи за захранването на къщи, вили, ферми, селскостопански съоръжения и крайпътни автомати.

 

Ветрогенераторите, които ние предлагаме, са:

- с опростена и надеждна конструкция;

- със заряден контролер, който преобразува енергията от генератора и предпазва акумулаторните батерии от презареждане;

- с генерираща част, снабдена с мощни постоянни магнити и специален дизайн на магнитопровода;

- с дизайн на витлата, съчетаващ висока механична якост и ниски нива на шум;

- със специална антикорозионна обработка и нанесен защитен слой.

Ветрогенераторите с вертикална ос са подходящи за монтаж върху сгради и съоръжения.

 

 

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ