Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Фотоволтаична електроцентрала, с. Богданово

Инвеститор: Солар МН ООД

 

Номинална мощност: 67,68 kWp

 

Конструкция: Статична

 

Соларни панели: поликристални, SOLON

 

Инвертори: Powador 30000xi-XL-Park

 

Нас. място: с. Богданово, общ. Нова Загора


Услуги: Енергиен одит, проектиране, доставка на оборудване, изграждане

 

Етап: Завършен с Акт 16 (включен към мрежата на EVN).

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ