Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Автономна соларна система, с. Войняговци

Инвеститор: Физическо лице

 

Номинална мощност: 740 Wp

 

Конструкция: Стационарна за покриви

 

Соларни панели: монокристални, CHAORI

 

Нас. място: с. Войняговци, Столична община


Услуги: Проектиране, доставка, монтаж

 

Етап: Готов

 

Описание: Обекта представлява вила, до която не достига обществена ел.-разпределителна мрежа. Системата бе изградена на три етапа: 2009г. клиентът поръча един соларен панел, но инсталацията беше подготвена за разширяване. 2010г. бе добавен още един панел, а август 2011 - още два панела. Така се достигна обща мощност от 740 Wp и напълно независимо собствено ел.-захранване на вилата. Соларната система захранва безпроблемно телевизор, 3-4 енергоспестяващи крушки, хидрофорна помпа за вода, хладилник и други малки консуматори.

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ