Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Фотоволтаична електроцентрала - с. Караново

Инвеститор: Тонев и Тиролски ООД

 

Номинална мощност: 99,30kWp

 

Конструкция: Статична

 

Соларни панели: микроаморфни, Sharp

 

Инвертори: Fronius IG plus 150/120

 

Населено място: с.Караново, община Айтос

 

Услуги: Доставка на оборудване, изграждане на централата

 

Етап: Завършени строително-монтажни работи, с акт 16 ( присъединена към електрическата мрежа на EVN)

 

Описание: При изграждането на фотоволтаичната централа използвахме 4 инвертора Fronius IG plus 150, 4 инвертора  Fronius IG plus 120, 448 фотоволтаични модула Sharp Na-F 121Wp и 392 фотоволтаични модула Sharp Na-F 115 Wp. Свързването на модулите в стрингове бе осъществено с помощта на 6500 метра соларен кабел. Връзката между инверторите и изграденият за централата БКТП се осъществява посредством кабел CABT 4x120mm2. Изградената  мониторинг система  позволява наблюдение в реално време на всеки един от инверторите, както и правилното управление и контрол на централата.

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ