Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Фотоволтаична електроцентрала, с. Млекарево - 2

Инвеститор: Млекарево Солар ЕООД 

 

Номинална мощност: 78,66 kWp

 

Конструкция: Статична

 

Соларни панели: поликристални, SHARP

 

Инвертори: Powador 30.0TL3 -XL-BG

 

Нас. място: с. Млекарево, общ. Нова Загора


Услуги: Енергиен одит, проектиране


Етап: Готово разрешение за строеж. В процес на одобрение за субсидиране по Мярка 312.

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ