Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Автономна фотоволтаична система, гр. Сливо Поле

Мощност: 10.32 kWp

 

Конструкция: Статична за покрив

 

Соларни панели: Поликристални, EcoFocus 240Wp

 

Инвертори: Powador 3002, 5002

 

Нас. място: гр. Сливо Поле, обл. Русе

 

Услуги: Проектиране

 

Етап: Завършено проектиране. Разрешение за строеж

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ