Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с. Вресово

Инвеститор: К-БИОЕНЕРГИЯ ЕООД

Мощност: 61,2 kWp

Конструкция: Статична

Соларни панели: Поликристални, Innotech Solar

Инвертори: Powador 18.0 TL3

Нас. място: с. Вресовo, общ. Руен, обл. Бургас

Услуги: Енергиен одит, проектиране, доставка и изграждане

Етап: Завършена с разрешение за ползване (Акт 16), за собствени нужди.

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ