Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Разширение на автономна соларна система, с. Войнеговци

Инвеститор: Физическо лице

 

Номинална мощност: 1180 Wp

 

Конструкция: Стационарна за покриви

 

Соларни панели: Поликристални

 

Акумулаторен блок: Rolls Battery 

 

Нас. място: с. Войнеговци, Столична община


Услуги: Проектиране, доставка, монтаж

 

Етап: Готов

 

Описание: Обекта представлява вила, до която не достига обществена елeктропреносна мрежа. Монтирането на допълнителни модули позволява да се достигне обща мощност от 1180 Wp. Акумулаторния блок има 4 бр. батерии на Rolls battery с 375 Ah при 20HR, което осигурява електричество за дълъг период от време на вилата. Соларната система захранва безпроблемно телевизор, 3-4 енергоспестяващи крушки, хидрофорна помпа, хладилник и други малки консуматори на електрическа енергия. Съвременни решения с изключителни резултати без неблагоприятен екологичен отпечатък. 

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ