Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи във Facebook Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Twitter Проектиране и изграждане на фотоволтаични соларни системи в Google Plus

 

Програма за кредитиране на енергийната ефективност  в дома  REECL- програмата за целево кредитиране на физически лица за инвестиции в енергоспестяващи технологии вече не е актуална. Тя има за цел да подобри енергийната ефективност на жилищата и по този начин да бъдат намалени разходите за електричество и отопление за дома. От март 2015г. ОББ е партньор по програмата.

Кредит „Енергийна ефективност” Ви позволява да:

  •   осъществите качествени енергоспестяващи мерки, които значително ще намалят сметките на домакинството за електричество; 
  •   постигнете по-голямо удобство и домашен уют;
  •  ползвате финасиране при облекчени ценови условия.

 

С кредит "Енергийна ефективност" за дома можете да закупите и монтирате:

  •  Слънчеви колектори и водонагряващи системи за топла вода;
  •  Сградна фотоволтаична система;
  • Енергоефективни газови котли, бойлери и системи и много други.

 

Програмата допуска въвеждане на енергоефективни мерки за ново или съществуващо строителство, като Вие сами избирате фирмата доставчик, от която ще закупите желаното оборудване.

Повече за ОББ съдейства по Програмата за кредитиране на енергийната ефективност

 

Кредитиране на юридически лица - Възможностите за кредитиране на юридически лица са по "Програма за развитие на селските райони" или по  ОП
 
"Иновации и конкурентоспособност, които имат за цел насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на
 
ресурсната ефективност. По - конкретно достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и
 
повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г в съответствие с водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите" .
 
 
 
За допълнителна информация се обърнете към нас:
 
тел.: 02 / 488 17 47  |  02 / 444 74 80  
 
 

 

MOTTO ENGINEERING WE ARE  
Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове Партньори на Мотто Инженеринг
 FACEBOOK

 

ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ